środa, 12 sierpnia 2020

Napędy kątowe serii R

Administrator włącz . Opublikowano w Przekładnie kątowe

Spis treści

Oznaczenie kodowe

W oznaczeniu kodowym naszych produktów zawarte są wszystkie dane dotyczące zarówno silnika jak i przekładni.

Zakodowane dane silnika zawarte są w oznaczeniu od pkt.1 do pkt.8 (patrz tabela poniżej).
Pierwszy człon kodu (od pkt.1 do pkt.6) definiuje wielkość mechaniczną silnika i jego typ (pkt.1 do pkt.3), kolejny punkt oznaczenia definiuje moc nominalną silnika (pkt.4), kolejne dwa punkty kodu określa źródło zasilania (pkt.5) i typ wałka wyjściowego silnika (pkt.6). Punkt 7 oznaczenia definiuje zasilanie silnika a w punkcie 8 zdefiniowane są opcje dodatkowe dla silnika. Punkt 8 może posiadać więcej niż jeden znak, ponieważ chcąc zamówić silnik z skrzynką zaciskową, zabezpieczeniem termicznym silnika i wentylacją własną oznaczenie kodowe będzie miało postać TPF w punkcie 8. Więcej informacji o oznaczeniu kodowym silnika znajduje się w katlogu silników AC/DC.

Dane przekładni zakodowane zostały od pkt.9 do pkt.12 (patrz tabela poniżej).
W punkcie 9 oznaczenia kodowego zdefiniowano wielkość mechaniczną przekładni. UWAGA! Wielkość mechaniczna przekładni (pkt.9) musi być taka sama jak wielkość mechaniczna silnika (pkt.5).
W kolejnym punkcie (pkt.10) określono konstrukcję przekładni - występują dwie konstrukcje: standardowa (GN) i wzmocniona (GU). Różnica w konstrukcji przekładni znajduje się w materiałach zastosowanych przy produkcji wałów i kół zębatych oraz sposobu ułożyskowania poszczególnych stopni przekładni. UWAGA! Konstrukcja przekładni uzależniona jest również od mocy silnika - z reguły przekładnie standardowe GN dostępne są do silników o małych mocach a przekładnie wzmocnione GU dostępne są dla większych mocy. Więcej informacji o przekładniach znajduje się w katalogu.
Punkt 11 definiuje przełożenie przekładni a punkt 12 określa typ przekładni.

Przykład oznaczenia kodowego napędu serii R

1 2 3 4 5 6   7 8   9 10 11 12
5 I K 40 R GN - C T - 5 GN 50 RH

Definicje oznaczeń kodowych

Nr Dotyczy Opis szczegółowy
1 Wielkość mechaniczna silnika

4 - wielkość 80mm
5 - wielkość 90mm
6 - wielkość 104mm

2 Typ silnika

I - silnik indukcyjny
R - silnik dwukierunkowy

3 Oznaczenie serii silnika

K - seria silnika K

4 Moc silnika

25 - 25 W
40 - 40 W
60 - 60 W
90 - 90 W
120 - 120 W
140 - 140 W
180 - 180 W

5 Podłączenie regulatora R - silnik przystosowany pod regulator
brak oznaczenia - bez tej opcji
6 Typ wałka wyjściowego silnika GN - wałek z pinionen pod przekładnie typu GN
GU - wałek z pinionem pod przekładnie typu GU
7 Zasilanie silnika, ilość pól A - 1f~110V 50/60Hz 4P
C - 1f~230V 50/60Hz 4P
E - 1f~120V 60Hz 4P
H - 1f~230V 60Hz 4P
S - 3f~230V 50/60Hz 4P
S3 - 3f~400V 50/60Hz 4P
8 Opcje dodatkowe silnika

T - skrzynka zaciskowa (IP54)
F - wentylacja własna
FF - wentylacja obca
M - hamulec
P - zabezpieczenie termiczne silnika
brak oznaczenia - bez opcji

9 Wielkość mechaniczna przekładni

4 - wielkość mechaniczna 80mm
5 - wielkość mechaniczna 90mm
6 - wielkość mechaniczna 104mm

10 Konstrukcja przekładni

GN - konstrukcja standardowa
GU - konstrukcja wzmocniona

11 Przełożenie

Oznacza przełożenie, dostępne przełożenia:
3 / 3,6 / 5 / 6 / 7,5 / 9 / 12,5 / 15 / 18 / 25 / 30
36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180

12 Typ przekładni

RH - przekładnia ślimakowa, wał drążony jednostronny
RA - przekładnia ślimakowa, wał pełny jednostronny
RC - przekładnia stożkowa, wał drążony jednostronny
RT - przekładnia stożkowa, wał pełny jenostronny